COVID-19

Skärpta allmänna råd i Östergötland med anledning av Covid-19


Med anledning av den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 har
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Östergötland beslutat att förlänga de skärpta
allmänna råden i Östergötland. Förlängningen gäller till och med 13 december men kan
förlängas ytterligare.
Skärpningen görs för att stoppa den snabba smittspridning som pågår i samhället. Allt fler
patienter behöver vård och det är viktigt att vi tillsammans anstränger oss för att förhindra
smittan så att äldre och riskgrupper inte smittas.
Vi är i ett allvarligt läge. Var och en måste ta sitt ansvar att följa de skärpta råden för att
snabbt minska smittspridningen i samhället.
För idrotten gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar.
Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke.För idrottsanläggningar i Linköpings kommun gäller följande:

● Simhallarna i Ljungsbro och Linköping stängs för allmänheten. Simhallarna hålls
öppna för föreningar, simskolegrupper och skolor.
● Allmänhetens åkning stängs. Ishallarna hålls öppna för föreningar.
● Omklädningsrummen i Vidingsjö och Ryd stängs.
● Övriga idrottsanläggningar hålls öppna för föreningar.
Det vilar ett stort ansvar på kommunens idrottsföreningar att följa de skärpta allmänna
råden och de rekommendationer som ges av Riksidrottsförbundet eller respektive
Specialidrottsförbund. Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen och komma
tillbaka till den idrottsvardag som vi alla saknar.
Det är fortfarande möjligt att med kort framförhållning avboka tider i de kommunala
idrottsanläggningarna och därmed slippa kostnaden. Ej avbokad tid debiteras enligt aktuell
bokningsavgift. Kontakta lokalbokningen@linkoping.se .
Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd.
Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas Östergötlands län att:
● Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek,
badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan
göras.
● Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar,
matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda
2005 eller senare.
● Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en
fest eller liknande socialt umgänge.
Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar,
omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara
covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker,
köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Östergötlands län:
● Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna
råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten
minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
● Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid
lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att
arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att
tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.