Nytt om Hangaren-Hot Sport Center.

Nytt om Hangaren-Hot Sport Center.

Fr o m 1 juli 2022 i år drivs Hangaren i en ny juridisk form.

Linköpings Frisksportklubb (LFK) som driver Hangaren-Hot Sport Center  har ingått en ny typ av avtal med Linköpings kommun. Det är ett sk IOP-avtal som är ett samarbetsavtal mellan föreningen och kommunen  där föreningen mot att kommunen upplåter lokalen, tillför sina resurser och sin verksamhet i form av bl a  personal, inventarier, utrustning och sin anläggning på Unön i Stora Rengen.

Det innebär även att LFK i framtiden kommer att ha visst ansvar för den numera ombyggda Wahlbeckshallen och den nybyggda fotbollsarenan (airdomen). Bl a med receptionstjänster.

Både Linköpings Frisksportklubbs (LFK) och Linköpings Klätterklubbs (LKK) öppna verksamhet i Hangaren kommer dock att fungera som vanligt. LFK:s ambition är dessutom att utöka den organiserade verksamheten med bl a olika typer av aktivitetsgrupper. Vår ambition är också att öka utnyttjandet av vår nya aktivitetsdel på vån 2.

Vi kommer även att som vanligt medverka olika externa aktiviteter t ex  stadsfesten i slutet av augusti. I september kommer vi att fira Hangarens tjugoårsjubileum med en stor aktivitet samma dag som Rydsdagen på nytt kommer att arrangeras i området.

Som en följd av det nya avtalet och de åtagande det innebär  kommer vi även att göra en mindre justering av våra avgifter och hyror som varit i stort sett oförändrade sedan Hangaren öppnade för 20 år sedan. För Klätterklubben gäller separat prislista (se linkopingsklatterklubb.se).

 

Entréavgift,LFK:s öppna verksamhet i(ej Klätterhall).

Barn och ungdom (tom 20 år)   50:-/besök     LFK-medlem  25:-/besök   

  • Tiokort 400:-                            
  • Månadskort 600:-                               

 

Vuxen (över 20 år)                        70:-/besök               ”           35:-/besök

  • Tiokort 500:-                          
  • Månadskort 700:-                          

 

Familj (två vuxna + max tre barn/ungdomar under 20 år i samma hushåll)  150:-/besök

Gäller endast vardagar.

 

Lokalhyror

Konferansrum      150:-/tim  

Gymnastiksal        150:-/tim  

Skatehall               400:-/tim

Nattbokning Skatehall (endast lördag – söndag) 1500:- (varav 500:- depositionsavgift)