Regler

-Om du är under 10 år så måste en vuxen finnas med under hela besöket. (Man måste ha fyllt 10 år för att få vara själv i huset)